Actividades

Subvención Concello Xuventude

O Concello de Ourense, a través da Concellería de Xuventude, subvenciona o programa «Team Makers», mediante unha axuda de 1.030,42€. Dende Vieiro queremos agradecer a súa colaboración!!!!!

0 comentarios

Leader Dreams for Kids

Leader Dreams for Kids ten como finalidade axudar aos mozos (10-16 anos) a desenvolver un carácter libre e emprendedor que lles permita loitar polas súas ideas e alcanzar os seus soños. A través de distintas actividades búscase que os participantes aprendan a superar obstáculos por si mesmos, desenvolvan un pensamento crítico e adquiran a capacidade de aprender a aprender. É unha educación orientada á adquisición de competencias que, no seu desenvolvemento, asimila conceptos científicos, artísticos e culturais. Aínda que os…

0 comentarios

Os «Team Makers»

Pretendemos emular/ensayar la educación del futuro. Pensamos que el sistema educativo actual pasará de estar estructurado por asignaturas, en aulas uniformadas, con lección magistral del profesor, a ser un desarrollo colaborativo en proyectos multidisciplinares, en aulas abiertas e invertidas, con uno o varios coach que orientarán a cada chico para sacar el máximo rendimiento de sus talentos. Las actividades de los «TEAM MAKERS» son verdadera educación 3.0 (STEAM: Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas). Los chicos participarán y desarrollarán un…

0 comentarios