Leader Dreams for Kids

Leader Dreams for Kids ten como finalidade axudar aos mozos (10-16 anos) a desenvolver un carácter libre e emprendedor que lles permita loitar polas súas ideas e alcanzar os seus soños. A través de distintas actividades búscase que os participantes aprendan a superar obstáculos por si mesmos, desenvolvan un pensamento crítico e adquiran a capacidade de aprender a aprender. É unha educación orientada á adquisición de competencias que, no seu desenvolvemento, asimila conceptos científicos, artísticos e culturais.

Aínda que os nosos proxectos poden ser cualificados como STEAM (Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñaría, Arte e Matemáticas), nós preferimos estruturalos (nunha primeira fase) en tres categorías que conflúen como actividades dun único proxecto multidisciplinar. Son as categorías: Lúdica, Tecnolóxica e Comunicación.

Os participantes traballan nun proxecto desenvolvendo a súa capacidade creativa e de construción. Son Makers no sentido xa estendido do termo (Arduino, Apps, etc.), pero tamén son Makers da Comunicación (deseño de marca, vídeo, audio, imaxe, etc.), e Makers de Equipo: A categoría Lúdica, ademais de axudar a que os mozos estean motivados, serve para facer equipo: crecer en coñecemento propio, empatía e creatividade.

As actividades conflúen nun único proxecto cun produto final: estúdase o mercado (empresa-equipo), deséñase un produto (enxeñaría-tecnoloxía), e apréndese a vendelo (campaña publicitaria-comunicación). Desta maneira as diferentes actividades únense nun auténtico proxecto empresarial, no cal os mozos fan realidade un soño/idea.

Esta actividade é especialmente interesante para un colexio/instituto porque toca os fundamentos da educación 3.0 (educación por proxectos, aulas investidas, abertas?). En realidade, ese é o núcleo e motor de Leader Dreams for Kids: servir de ensaio á Educación do século XXI para, así, facilitar a súa implantación. Ademais, por ser proxectos atractivos e visuais, é fácil darlles publicidade que redundaría en maior visibilidade para o centro educativo.

Os “Team Makers”

Pretendemos emular/ensayar la educación del futuro. Pensamos que el sistema educativo actual pasará de estar estructurado por asignaturas, en aulas uniformadas, con lección magistral del profesor, a ser un desarrollo colaborativo en proyectos multidisciplinares, en aulas abiertas e invertidas, con uno o varios coach que orientarán a cada chico para sacar el máximo rendimiento de sus talentos.

Las actividades de los “TEAM MAKERS” son verdadera educación 3.0 (STEAM: Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas). Los chicos participarán y desarrollarán un juego aprendindiendo a planificarlo y a solucionar los problemas con los que inevitablemente se van a enfrentar. Tendrán que desarrollar el proyecto desde el inicio y vender el producto.

TEAM MAKERS = formar equipo + desarrollar un proyecto + vender un producto.

Los TEAM MAKERS desarrollarán dos grandes proyectos:
1. Vieiro’s Game: Diseño de un juego de estrategia y acción, basado en “El juego de Ender”
2. Vieiro é-Termal: Diseño de un proyecto turístico para vender Ourense al exterior.

Vieiro’s Game

Vieiros’Game está inspirado en la novela “El Juego de Ender” (1985) (película 2013): La Tierra está en peligro de inminente invasión alienígena, se necesita un almirante para liderar la última batalla. Mediante juegos (gamificación) se prueba a los candidatos hasta encontrar al “Elegido”. El candidato tiene que ganar en puntería e inteligencia a Mazer Rackham (el último almirante que consiguió una victoria frente a los “insectores”). Debe mostrar sangre fría, puntería y ser un gran estratega (usar conceptos científicos para resolver problemas). La última prueba será reconquistar la Nave Interestelar “Galáctica”.

El juego está diseñado en Appinventor (parte gráfica), arduino (dianas, leds, sonido, motores y comunicación con Appinventor) y Processing (radar). Las armas son diodos láseres, las dianas sensores (fotoresistencias). El radar es un sensor de ultrasonidos que se mueve y va dibujando los obstáculos en la pantalla de un portátil.

Cuando se acierta con el diodo láser sobre la diana, se resta una vida al contrincante.
Si te detecta el radar, pierdes una vida.
Para poder ganar la batalla, además de puntería, tendrás que hacer uso necesariamente de las leyes de la óptica: reflexión, refracción, difracción… se te dará una pista, pero tendrás que llegar tú mismo a la conclusión. Puede jugar padre/hijo.

El juego que ha sido diseñado por los chicos de Vieiro, lo estrenaremos este sábado 10 de diciembre en La Molinera ¡Atrévete!

Vieiro e-Termal

Nesta nova era dos Team Makers imos desenvolver as nosas capacidades creativas, tecnolóxicas e artísticas con tres grandes proxectos:
1. Vídeos: Isto xa o traballamos na actividades de YouTubers e coa serie do Dr Who?
2. App: A creación dun xogo con AppInventor do estilo do noso Ou-Flappy: o paxariño que baixa o vieiro termal do Miño.
3. VieiroBot: O Robot que vai seguindo o vieiro Termal.

A principios de Novembro faremos un Campus coa colaboración do Concello empregando as instalacións da Molinera… ¡traede amigos!

Vieiro comienza un nuevo curso!

Este año lo comenzaremos de una manera especial, nueva, sí. El viernes 7 de octubre hemos invitado a Pedro Santos, un antiguo de Vieiro, para que nos ayude a acompañar a nuestros hijos en su camino de madurez… además de interesante, será divertida. Id apuntándolo en vuestras agendas: viernes 7 de octubre por la tarde (hora aún por confirmar).